กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5623
Sales Supervisor (Medical Equipment) (Northeast) (25K-50K) [Job ID:53686]

Salary 25,000 - 50,000   THB

Industry  Manufacturing(Pharmaceutical/Medical Equipment)

Location  Banmaai (Nonthaburi)

Work Type Mon-Fri  8:30-17:00

Job description:

 • Monitor and follow up with sales representative in order to follow the purpose of the company
 • Keep positive business relationships with doctors and prospects.
 • Conduct market research for competitor and customer analysis in order to develop with sale team
 • Supervise, train and motivate junior executives to achieve sales target for month and year
 • Planning  sale forecasts with manager
 • Check the product follow Contracts
 • Kindly check the product and the quantity before sending to the customer
 • Coordinate with a hospital in order to present the product
 • Attend the monthly meeting and Planning of the sales team.
 • Strong management, problem analysis, and problem-solving skills
 • Other related tasks as assigned

General qualification: 

 • Male or Female, Thai nationality, age between 30-45
 • Bachelor’s Degree in Medical Technology or related sciences
 • Work experience, minimum 3 years in Sales of Medical Equipment
 • Background in Sales Medical Equipment
 • Good negotiation skills
 • Having a connection with doctors (will be an advantage)
 • Good understanding of medical equipment business
 • Having a private car and a valid Driving Licence
 • Good management of personal and team sales target
 • Able to work in upcountry (Northeast)
 • Good command of English (communicative level)

Benefit package:

 • Social Security Fund
 • Daily Expense (upcountry 1450 THB per month/recheck on interview)
 • Transportation Allowance (5,000 THB per month/recheck on interview)
 • Commission
 • Phone Allowance
 • Others

Contact (ติดต่อ)

Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 02-2539800
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
http://www.reeracoen.co.th
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที