งาน ใน ปากเกร็ด 91 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
04 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NB-7582
Project Sales Engineer

หน้าที่ / รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบยอดขาย /การขยายฐานลูกค้า
 • เป็นที่ปรึกษาด้านงานขายระบบ
 • ขายสินค้าคลังสินค้าอัตโนมัติและอุปกรณ์อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรม (อุตสาหการ โยธา ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และโลจิสติกส์)
 • มีประสบการณ์งานขายโครงการ กลุ่มสินค้า คลังสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์อัตโนมัติ
 • มีความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมและสามารถใช้โปรแกรมจำลองได้ (Simulation)
 • มีความรู้ด้านกระบวนการทำงานระบบคลังสินค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และ/หรือมีความรู้ศัพท์วิศวกรรม
 • อ่านแบบและสามารถใช้โปรแกรม Auto Cad หรือ Solid work
 • ชอบทำงานเป็น Teamworkร่วมกับกลุ่มงาน System Designer และ IT

เงินเดือน: ตามตกลง

สวัสดิการ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • โบนัสประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รางวัลอายุงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าอบรม / พัฒนาตนเอง

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with contact details to:

Jenbunjerd Co., Ltd.

359 Bondstreet Rd. (Chaengwattana 33), Bangpood,

Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand.

 Website: www.jenbunjerd.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Jenbunjerd Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที