กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NB-6069
R&D cosmetic/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนโครงงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ เช่น ครีม,โลชั่น,แชมพู,ครีมนวด,ยาสีฟัน เป็นต้น
 • วางแผนศึกษาความคงตัว (Stabllity test ) เบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์ Premixed ใหม่ที่คิดค้นขึ้น
 • ดูแลภาพรวมการทำงานของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานรวดเร็วเป็นระบบได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 •  คำนวณต้นทุนสูตรผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้
 • วางแผน ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระกว่างผลิตจนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ รวมทั้งหาวิธีป้องกันและแก้ไข กรณีสินค้ามีปัญหา
 • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องสำอางค์เคมี ,วิศวกรรมเคมีบัณฑิต, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไปหากมีประสบการณ์ด้านวิจัยและะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางค์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบแสดงออก

 

Work - Interview : ( Here )

29/59 Moo. 2, Lumpo, Bangbuathong,  Nonthaburi 11110

Tel. 02-920-4422


รายละเอียดงาน:

AMATA LIFE PLUS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที