กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กันยายน 2562
รหัสงาน: NB-5224
Importer Staff

Position                 :  Importer Staff

 Job Descriptions  :  

 • Prepare import Customs clearance and arrange invoice to customs and also arrange document to pick up D/O process billing and release delivery order to customer
 • Produce and control all required document accurately and timely
 • Handle customs complaints and enquiries
 • Self –checked on accuracy of internal and external documents
 • Fill, transaction, record import documentation.
 • Examine and inspect shipping document, B/L, AWB,  FZ FORM, C/O, reporting any errors to Supervisor
 • Follow standard operating procedures
 • Ensure on-time and in full cargo pickup by custom’s and freight forwarders
 • Interface with Customer Service , Subcontractors, Freight Forwarders and delivery personnel.
 • Perform other tasks as assigned by Supervisor or Manager

Requirement :

 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Minimum 2-3 year experience in import operations.
 • Knowledgeable in INCOTERM, FTA ,  shipping process and documentations, custom clearance process
 • Good working attitude, good operational and communication skills, able to work under timing pressure.
 • Able to operate MS  Words, MS Excel, Others.
 • Able to communicate with foreign management in English or Chinese (if any)

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สถานที่ทำงาน:
  เมือง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Thai Toshiba Electric Industries co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที