กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NB-7529
Senior Buyer / Buying Manager/หัวหน้า-ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
รายละเอียดงาน
- ควบคุม ดูแลและจัดหา/จัดซื้อ สินค้า ประเภทอาหารสด แผนก RTE
- ควบคุม ดูแลและติดต่อ เจรจา ต่อรอง Supplier เกี่ยวกับ Trading
- ควบคุม ดูแลและจัดทำเอกสารสั่งซื้อ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำ Powerpoint, Excel, Pivot, Vlookup ได้
- สามารถคำนวนตัวเลขได้ ในเชิงกำไรต้นทุน
- สามารถบริหารจัดการงาน และทีมงานได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Metro Source Recruitment Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที