งาน ใน บางใหญ่ 25 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NB-7567
Sales Manager (ดูแลสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ) 55 - 65 K
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เจาะตลาดสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในช่องทาง TT

- บริหารยอดขายในช่องทางร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- วางแผน และบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า เพื่อพัฒนายอดขายให้เติบโตไปกับลูกค้า

- บริหารจัดการทีมงาน และสอนทีมงาน (Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริหารการจัดเรียงสินค้า POS หรือสื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในร้านค้า

- รวบรวม และนำเสนอข้อมูลด้านการขาย วิเคราะห์คู่แข่ง และนำเสนอแผนการตลาดในการประชุมประจำเดือน

  คุณสมบัติ  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ชาย อายุ 35 - 45 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

- มียานพาหนะของตนเอง และใบขับขี่

- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

- สามารถทำ Pivot ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์การขาย และรายงานผล (MS Office)

- มีภาวะผู้นำสูง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องในทีม

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบ

- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

- มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน

- มีประสบการณ์ด้านการดูแลทีมขายในช่องทาง TT มาอย่างน้อย 5 ปี

 

รายละเอียดงาน:

SAND-M GLOBAL CO., LTD.
 URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนโบราณ ยาสมุนไพร และอาหารเสริม มานานกว่า 10 ปี กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที