งาน บริหาร ใน นนทบุรี 16 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NB-7573
HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
 • ทบทวนวางแผนงานและวางกลยุทธ์งานบริหารฝ่ายทรัพบากรบุคคลและวิเคราะห์อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • พัฒนาการประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ มีเป้าหมายและเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 • ควบคุมดูแลการประพฤติ ปฏิบัติ ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายความปลอดภัยบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 • บริหารงานภายในฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตร และวางแผนการฝึกอบรม


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Pacific General Contractor Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที