กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NB-7392
Financial Advisor (Wealth Designer)

ลักษณะงาน

  • ค้นหาเป้าหมายทางการเงิน วางแผน และจัดทำแผนการเงินด้วยหลักการวางแผนการเงินตามหลักสากลที่เหมาะสมและถูกต้อง
  • นำเสนอและคัดเลือกสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา หากเป็นสาขาการตลาด หรือ การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
  • หากมีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์ (SINGLE LICENSE) หรืองานด้านการตลาดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

วิธีการรับสมัครงาน

สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้ได้โดย Click ที่  APPLY NOW

บริษัท ดับเบิลยูดีซี กรุ๊ป จำกัด

 The Walk สาขาราชพฤกษ์
อาคาร Market Walk (MW06) ชั้น2
เลขที่ 189/2 หมู่ที่2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

www.wdcgroup.co.th


รายละเอียดงาน:

WDC Group Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที