งาน โทรคมนาคม ใน นนทบุรี 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 มกราคม 2563
รหัสงาน: NB-6365
Data Analyst (Nonthaburi)
Responsibilities:
 • Working in a part of the Marketing team to analyze & manage internal information.
 • Designing a data analytics solution which fits and/or appropriate to business requirements.
 • Providing quality check and data analysis.
 • Conducting/providing presentation & documents.
Qualifications:
 • Thai Nationality.
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Management Information System or an IT-related field.
 • 2-4 years of work experience in data analysis/ data analyst/ product analysis.
 • Experienced in SPSS tool for data analysis.
 • Has knowledge in Big Data Technologies like Hadoop is preferable.
 • Eager to learn new technologies.
 • Welcome to new graduates.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที