กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NB-6037
Concept Artist

Responsibilities: JOB DESCRIPTION 

 • Create concept art for multiple area: character, environment, and prop in close collaboration with 3D Artist and Art Director 

 

 • Provide and receive constructive feedback and critique. 

 

Education and Experiences 

 • Bachelor's degree in visual development, video game development, graphic design or equivalent training. 

 

 

Knowledge and skill & Training requirement 

 • Good knowledge of human anatomy, sketching, drawing, painting, color theory, perspective and composition. 

 • Good knowledge of architecture and natural landscapes 

 • Good skills in use of Painting tool: Photoshop, Zai or equivalent. 

 • Familiarity with game development cycle including art production workflow, matte painting, color keys, character turnarounds, storyboards, marketing materials and graphic design. 

 

 • Willingness to observe, absorb and modify own work based on many avenues of artistic criticism. 

 • Be a team-player and receive constructive feedback on multiple projects.  

 • Passion for videogames and extensive knowledge of different game genres across all platforms. 

 • Experience in PM Tool such as JIRA, Redmine is a plus. 

 • Experience in Texture Painting is a plus 

 

 • Experience in Texture Painting Tool: Substance Painter or 3DCoat is a plus 

 • Basic knowledge of 3D modeling to create initial mockups is a plus 

*Note: Strong portfolio showing concept art skills and demonstrating a high level of artistic creativity. Character design, environment design, prop design, storyboards, and concept design process since ideation. 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  เมือง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

ELECTRONICS EXTREME LIMITED
Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP).

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที