งาน อื่นๆ ใน นนทบุรี 16 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5638
Electrician/ช่างไฟฟ้า

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 

 • รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบ ดูแล และ เฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ดี รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชารับทราบเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • รับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบ/บำรุงสาธารณูปโภคในอาคาร สำนักงาน สามารถติดตั้ง ซ่อม และ แก้ไขปัญหางานด้านไฟฟ้าทั่วไป,เช่น ตู้ MDB, ตู้ DB, หม้อแปลงไฟฟ้า, หลอดไฟ, แผงควบคุมไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานเบื้องต้น, ระบบสายไฟ, ปลั๊กไฟ, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, มอเตอร์ไฟฟ้า, ปั๊มน้ำ และ อื่นๆ
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส หรือ สูงกว่า ด้านไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือ เทียบเท่า
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมรับรองทักษะแรงงาน และ ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของ  “กระทรวงแรงงาน”
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบ/บำรุงสาธารณูปโภคในอาคาร สำนักงาน สามารถติดตั้ง ซ่อม และ แก้ไขปัญหางานด้านไฟฟ้า,ระบบป้องกันและรับงับอัคคีภัย, ระบบลิฟท์อาคาร, ระบบเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง, ระบบเครื่องปั๊มน้ำ และ อุปกรณ์, ระบบประตูอัตโนมัติ, ระบบสถานนีแก็ส (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และ มีจิตใจที่ให้บริการ และ รักงานบริการ
 • สามารถ อ่าน หรือ เข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ขยันและซื่อสัตย์ในการทำงาน และ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • พร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา เมื่อมีความจำเป็น
 •  

  เวลาการทำงาน:           

  จันทร์ - ศุกร์       8.00 น. – 17.00 น.

  เสาร์                 8.00 น.  – 12.00 น.

   


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  International School Bangkok (ISB)
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที