กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NB-7465
Sales Executive - Real Estate/ผู้ดูแลการขายโครงการ - อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย ชมโครงการ การเสนอราคา การจอง การทำสัญญา การปิดการขาย
 • ลงรายละเอียดข้อมูลสินค้าทาง onlineได้
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์
 • บริหารจัดการงานของนิติบุคคลฯ
 • คุ้มครอง และ ดูแลทรัพสินส่วนกลางของโครงการ
 • ประสานงานกับลูกค้าหลังการขาย
 • คอยรับฟังและรวบรวมคำติชมต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการ
 • ทำงาน 6 วันต่ออาทิตย์

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปีในการขายอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นคนละเอียด
 • มีจิตใจบริการ และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ MS Word / Excel
 • มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานสะดวก
  สถานที่ทำงาน: ใกล้ บางกร่าง จ.นนทบุรี

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 14,000B - 18,000B ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ประกันสังคม
 • ค่า Commission หลังการขาย
 • ค่า Commission หลังการต่อสัญญา

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต

Acres Property Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที