กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6722
Legal Specialist

รายละเอียดของงาน : 

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสัญญา งานโอนกรรมสิทธิ์ และงานกฎหมายอื่นทั้งหมดของบริษัท และบริษัทในเครือ 
 • บริหารจัดการและประสานงานด้านกฎหมายในแต่ละแผนกในบริษัท และบริษัทในเครือ 
 • บริหารจัดการงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร โครงการต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ 
 • บริหารจัดการจัดการงานขอใบอนุญาต และงานอื่นๆที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 • บริหารและจัดทำใบหุ้น, ทะเบียนผู้ถือหุ้น,หนังสือมอบอำนาจ,สัญญาจ้างบริหารจัดการต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ 
 • ให้ความเห็นด้านกฎหมาย จัดทำเอกสารทางกฎหมายและสัญญาที่จำเป็นของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 • แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 
 • ประสานงานด้านคดีความ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด หรือ หมู่บ้านจัดสรรฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการติดต่องานราชการ การโอนกรรมสิทธิ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Narai Property Co., Ltd.
Narai Property Co., Ltd. The leading real estate developer of quality residential projects. In executing the philosophy of providing well-constructed, environmental-friendly residential projects and a keen focus on professional community management, the result is genuinely customer service based. Our concern to develop and provide our customers with quality of life exceeds itself, offering not just a house, but a home, designed to embrace the warmth, happiness and security of family living. Narai Property Co., Ltd. continues developing residential projects in various strategic locations with healthy environments and each uniquely designed and catering to your individual lifestyle. After-sales service is high on our list of priorities with effective management teams maintaining and enhancing your surrounding environment to provide a good atmosphere as well as increase the value of your property. Due to high demand in our business growth & expansion, we are seeking high caliber, visionary, global thinking and pro-active members’ individual matching the following vacancies:-

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที