กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NB-5922
PHP Programmer /โปรแกรมเมอร์

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ และพัฒนา เว็ปแอปพลิเคชั่น ด้วย PHP
 • ออกแบบ และพัฒนา ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ด้วย HTML + JavaScript + CSS
 • แก้ไขปัญหาจากการพัฒนา และการใช้งานของระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาเวปด้วย PHP, HTML, CSS, Java Script 1 – 2 ปี
 • สามารถใช้  PHP Framewark ในการพัฒนาได้ เช่น Yii, Phalcon, laravel เป็นต้น
 • สามารถพัฒนาให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ เช่น  MySql, PostgreSQL เป็นต้น
 • มีความรู้เรื่อง JSON และ REST API
 • มีความรู้เรื่อง MongoDB, Redis, Memcached
 • มีความรู้เรื่อง GIT, SVN
 • มีความรู้เรื่อง Automated Testing

สวัสดิการ

 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เบี้ยขยัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ทำงาน จ - ศ

 

สมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น7

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
99/28 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ  ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร : 0-2962-0051 ต่อ 104 แฟกซ์ : 0-2962-0050

http://www2.xsense.co.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

xSense Information Service Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที