งาน อีคอมเมิร์ซ ใน นนทบุรี 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7164
Marketing & Business Development

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • พัฒนาและวางแผนการตลาด,ส่งเสริมการขาย และรับผิดชอบการขายภายในประเทศ ทั้ง Online และ Offline
 • บริหารจัดการพัฒนาโซเชียลมีเดียของบริษัท เพื่อให้เกิดการรับรู้ ให้สินค้าเป็นที่รู้จักพร้อมทั้งพัฒนาตราสินค้า
 • ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนากลยุทธ์ เพื่อแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
 • วัดและประเมินผลแผนส่งเสริมการตลาด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • วิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้ม ช่องทางการขายของตลาด Online แต่ละประเภท เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • รับผิดชอบการขาย Modern Trade
 • รับผิดชอบ Project ที่เกี่ยวข้อง รับมอบหมายจาก CEO
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี ประสบการณ์ 1-4 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหาร ,การตลาดออนไลน์ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เช่น Google Ads , Facebook Ads , Line Official
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา SEO/SEM
 • สามารถใช้งาน Microsoft office (Excel , Word , PowerPoint) และGmail ได้คล่อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำเสนองานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์และModern Trade
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาองค์กรอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Graphic Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเขียนคอนเทนต์ Facebook และ Website เป็นภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเสร็จตามกำหนด
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์และใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โปรดแนบใบรับรองการทำงาน

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัส , คอมมิชชั่น
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ และของขวัญปีใหม่
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี


How to apply

 • Click APPLY NOW for submit your application

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:       

K. L. Interfood Co., Ltd.
58/76 M. 3  Klongklue , Pakkret , Nonthaburi 11120
Tel : 02-981-7731 – 32 Ext : 21 , 081-7338431


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ

K. L. Interfood Co., Ltd.
บริษัท เค แอลอินเตอร์ฟู้ด จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก สินค้าประเภทขิงสดและมะขามมาเป็นระยะเวลามากว่า 10ปีแล้ว บริษัทฯได้ติดต่อธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศทั่วภูมิภาค ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปอีกทั้งมีการออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง ต่อเนื่อง อาทิเช่นงาน THAIFEX , INTERFOOD INDONESIA , SIAL CHINA , FOOD OMAN

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที