งาน ออกแบบ ใน นนทบุรี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NB-5893
HTML/CSS Editor /Freelance

หน้าที่และความรับผิดชอบ

S-Cube ได้เปิดรับสมัคร HTML Editor/Web Designer ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และรักในงานออกแบบหลายอัตรา โดยตำแหน่งนี้จะดูแลรับผิดชอบในการตัดเว็บไซต์ HTML/DIV/CSS, การออกแบบเว็บไซต์, เว็บ e-commerce, เว็บแอปพลิเคชันส์, อินเทอร์แอกทีฟมีเดีย ฯลฯ โดยเน้นที่การดีไซน์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติ

S-Cube is looking for HTML Editor/Web Designer who have creativity and love web design. The responsibilities of this position are to cut website from PSD to HTML by using CSS ,to design websites, web e-commerce, web applications, interactive media, to cut website by using HTML/DIV/CSS etc., focusing on our foreign customers’ need

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในด้าน Responsive สามารถจัดทำเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของ Smartphone, Tablet, และ Desktop ได้
 • มีความสามารถในด้านการตัดเว็บไซต์ในรูปแบบ HTML/DIV/CSS
 • มีความเชี่ยวชาญในด้าน HTML,HTML5 / CSS2, CSS3
 • สามารถใช้งาน Dreamwever, Photoshop และ Illustrator ได้
 • มีความรอบรู้ในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ชนิดของรูปภาพที่ เหมาะ สมกับการทำเว็บไซต์ ลักษณะการทำเว็บไซต์เพื่อให้รวดเร็วต่อการแสดงผล
 • หากมีความสามารถในการใช้งาน Bootstrap และ jQuery จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถในด้าน Web design ,Graphic design จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในเรื่อง responsive web design
 • มีใจรักในงานเว็บไซต์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Know responsive web design.
 • Able to cut web site by using HTML/DIV/CSS is an advantage.
 • Know how to efficiently create websites. For example, choosing an appropriate image format for website.
 • Creating a website with optimizing loading time.
 • Good skills in Adobe Photoshop and Adobe illustrator
 • Flash Animation skill is an advantage.
 • Able to work in team

Cut PSD to HTML is not necessary but candidates who understand creating HTML is an advantage.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

Strategic Software Solutions Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที