งาน ออกแบบ ใน นนทบุรี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: NB-5251
UX/UI Designer/งานประจำ ไม่รับfreelance

เกี่ยวกับเรา:

ดำเนินธุรกิจทางด้าน Software house ด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ  iOS และ Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการใช้งานสำหรับองค์กร การพัฒนา website เป็นผู้ทำระบบ Movie Store  Samsung Smart TV และ AIS เราอยู่เบื้องหลัง APP ดังๆทั้งระดับ Consumer และ Enterprise เช่น AIS, Samsung,GTH, กรมสรรพากร,กสท, ธนาคารเกียรตินาคิน  รวมทั้งงานประมูลในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ปริญญาตรี/โท สาขาการออกแบบ Graphic และ Multimedia, Media Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 2-3 ปี โดยเน้นไปที่การออกแบบ application
 • มีความรู้เรื่อง UI ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้ขั้นตอนการทำงาน และการออกแบบ UX ของ Mobile ( iOS, Android) และ Website เป็นอย่างดี รู้และเข้าใจเรื่องการจัด Design System การออกแบบ
 • มีประสบการณ์ และชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Sketch, Invision, Photoshop, illustrator โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือหลายๆโปรแกรม และสามารถจัดทำ Prototype ของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งให้ลูกค้าทดลองใช้งานได้.
 • ชอบทำงานเป็นทีมและชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถมาปฏิบัติงานที่ ถนนราชพฤกษ์ นนทบุรี ได้
 • โปรดแนบไฟล์ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) หรือ link เก็บผลงานมาด้วยในการสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา
 • มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ
 • รักความท้าทาย สามารถบริหารงานและเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา คล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น กระตือรือร้น และมีการวางแผนงานที่ดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿25,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Wisdom Vast Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที