งาน ใน นนทบุรี 300 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5621
Java Developer

ลักษณะงาน:

 • ทำงานร่วมกับ Project Manager, System Analyst, User Experience Designer เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตาม Requirement
 • ออกแบบและพัฒนา Java/Web Application, Deploy รวมถึงการทดสอบระบบให้เป็นไปตาม Specifications ที่กำหนดไว้
 • ดูแล, ควบคุมและปรับปรุง Code ให้มีคุณภาพที่ดี ง่ายต่อการพัฒนาต่อไป
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นในระบบ (Fixed Bugs)
 • ทำงานด้วยรูปแบบของ Agile Methodology

คุณสมบัติเฉพาะ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web Application อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย JAVA/J2EE/J2SE
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องของ Spring, Hibernate, Struts2, HTML5, Web-Service, JSON, Javascript, AJAX, Angular-JS, SQL, XML, JQuery
 • มีประสบการณ์ใน Unix, DB2, IBM WebSphere JVM, Web server
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล เช่น SQL Server
 • มีประสบการณ์การทำงานในรูปแบบของ Agile/Scrum จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและเข้ากับคนอื่นได้ดี ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับคนอื่นๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว

สวัสดิการ:

 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการประเมิน)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • การอบรมพิเศษต่างๆ

เงินเดือน: 25k-60k

Palomar Systems Co., Ltd.
21 Floor, Room No.4, BUI Building,
177/1 Surawong Road, Suriyawong,
Bangrak, Bangkok


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Palomar Systems Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที