Sales Management Jobs 2,138 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 February 2019
Job ID: BK-39871
Sales Management Trainee/ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย

OmniRaise คือ บริษัทผู้ให้บริการด้านการขายและการตลาดแก่องค์กรหรือหน่วยงานอิสระซึ่งไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย เรากำลังคัดเลือกบุคลากรผู้มีความสามารถ กระตือรือร้น และมีแรงบันดาลใจ เข้าร่วมทีมงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเรา

 เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่และโต๊ะสี่เหลื่ยมหน้าคอมพิวเตอร์

  ชอบงานท้าทายชอบทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การตลาดและการขาย คลิกสมัครมาได้เลย

If you want something you never had you have to do something you've never done.

ถ้าอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยมี ก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ทำงาน/จัดกิจกรรมด้านการขายนอกสถานที่ ในลักษณะอีเว้นโร้ดโชว์ออกบูธ ในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และบริเวณย่านธุรกิจต่างๆ เพื่อโปรโมทแบรนด์ แคมเปนจ์การตลาด การทำงาน หรือผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์กร/บริษัทผู้ว่าจ้าง
 • รับสมัครสมาชิก หรือผู้สนับสนุน ให้กับองค์กรผู้ว่าจ้าง ในอีเว้นต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้และทักษะด้านการขาย และการบริหารทีมงานขาย
 • ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้และทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทจัดขึ้น

ข้อเสนอ และสวัสดิการ:

 • ทำงาน วันต่อสัปดาห์ – สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เงินเดือน และค่าคอมมิชชันสูง เงินโบนัสตามผลงาน
 • โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง – สู่ตำแหน่งบริหารด้านงานขาย บริหารทีมงานขายภายในระยะเวลา เดือน
 • หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมืออาชีพ และหลักสูตรขั้นสูงด้านการบริหารทีมงานขาย และความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานทุกคน
 • สิทธิ์ในการถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด – เรามองหาหุ้นส่วน ไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้น
 • บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร สนุกสนาน
 • การทำงานไม่น่าเบื่อ ไม่ซ้ำซากจำเจ ได้ทำงานในสถานที่หลากหลาย
 • โอกาสในการเดินทางไปสำนักงานอื่นๆ ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม งานสังสรรค์ และกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ
 • ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ วันลาหยุด และผลประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือ ปวชหรือ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจการชายหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ – บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย และมีทัศนคติแบบ ต้องทำได้
 • มีอัธยาศัยดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
 • มีทักษะด้านบุคคลที่ดี
 • ชอบการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance

Omniraise Limited.
Omniraise  คือ บริษัทผู้ให้บริการด้านการขาย การตลาด และการระดมทุนรูปแบบใหม่ ให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและเอเชีย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น (โรดโชว์) การขายแบบตัวต่อตัว และการขายสินค้าและบริการทางระบบโทรศัพท์ เป็นระยะเวลากว่า  20  ปี ที่การขายและการตลาดแบบตัวต่อตัว และผ่านระบบโทรศัพท์ ได้ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชนเพื่อสังคมต่างๆ ในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคคลทั่วไป  Omniraise  มุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยให้องค์กรผู้ว่าจ้างของเราบรรลุเป้าหมายในการทำงาน โดยเรามีสำนักงานซึ่งดำเนินงานครอบคลุมประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

Is this your company? Claim it now!