Management Jobs 299 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
20 January 2021
Job ID: BK-257621
6940 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย&บังคับคดี / Head of Legal & Legal Execution

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย&บังคับคดี / Head of Legal & Legal Execution

฿ 30 000 - ฿ 40 000 รายเดือน

กรุงเทพมหานคร - ราชเทวี

รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบังคับคดี-head-of-legal--legal-execution-6940

 

ลักษณะงาน

 

1. บริหารจัดการ งานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ในความดูแลของแผนกกฎหมายฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. บริหารจัดการด้านบุคลากรในแผนกให้เหมาะสมและผลงานมีประสิทธิภาพ พร้อมการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ทีมงาน

3.ร่วมประชุมหารือ /รายงานผลงานกับที่ประชุมบริหาร ถึงผลงานที่ทำได้

4. ร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. ดูแลสัญญาและดำเนินการไปตามเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ

6. ดูแลการดำเนินคดีของทนายความ กรณีมีข้อพิพาทถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดี

7. ดูแลด้านกฎหมายแรงงาน ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ

**และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป / มีตั๋วทนาย

- ชำนาญด้านร่างสัญญา / บันทึกข้อตกลงต่างๆ

- รู้กฎหมายแรงงาน/ ด้านการวิเคราะห์เครดิตและการปล่อยสินเชื่อ

- มีประสบการณ์เคยว่าความมาก่อน

สวัสดิการ

 

โบนัสจากผลงาน

สวัสดิการอื่น ๆ

 

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. โบนัสประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ และการท่องเที่ยว

3. โบนัสพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

4. ยอดการปรับอัตราเงินเดือนตามผลประกอบการที่มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจนปรับอัตราเงินเดือนตามความสามารถที่พัฒนาขึ้น หรือเงินเดือนตามต้องการ

7. ค่าสึกหรอรถ ค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถในการปฏิบัติงาน

8. ค่าเครื่องมือสื่อสาร ค่าเบี้ยขยัน และค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

9. เงินรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี พนักงานนักพัฒนาตัวอย่าง

10. เงินรางวัลสำหรับพนักงานทำงานครบ 10 ปี และมากกว่าทุก ๆ 5 ปี

11. สวัสดิการเงินกองกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน

12. สวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีมีความเดือดร้อน

13. เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ

14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

15. พาครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

16. ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง ลาป่วย 30 วันต่อปี ลาพักผ่อน 6 วันต่อปี ลาคลอดบุตรได้ 90 วันตามกฎหมายแรงงาน ลาอุปสมบท ลาเพื่อการฝึกอบรม ลาเรียน ลาพบแพทย์ ลาทำหมัน และลาเพื่อการรับราชการทหาร

17. การเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วยหนักทั้งของบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร หรือของพนักงานเอง จากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น

18. ชุดยูนิฟอร์ม

19. ประกันอุบัติเหตุ PA. (packet เงินเดือนระบบ payroll)

20. งานกีฬาสี หรือ walk rally ประจำปี

21. วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน

22. ที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับจุดยืนในแต่ละหัวโขน เช่น พ่อ-แม่-ลูก ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน เป็นต้น

23. การอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

24. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในสายวิชาชีพ หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

25. ประกันภัยรถประเภท 3 สำหรับพนักงานที่ใช้รถในการปฏิบัติงาน และสำหรับหัวหน้าแผนกที่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาทำงาน

26. ผู้บังคับบัญชาสามารถพาผู้ติดตามไปท่องเที่ยวประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 1 คน

27. ลาเรียนได้และเมื่อศึกษาจบแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษามาปรับเงินเดือนเพิ่มได้

28. พนักงานไม่ลาไม่สายเลยในรอบปี

29. สวัสดิการเช่าซื้อรถดอกเบี้ยต่ำ

30. การตรวจสุขภาพประจำปี

 https://www.start.co.th/job-หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบังคับคดี-head-of-legal--legal-execution-6940


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  3 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Advertising / Public Relations / Marketing Services
 • Location:
  Rajthevee, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  ฿30,000 - ฿40,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Performance bonus

Start (Thailand) Co., Ltd.
https://www.start.co.th/