Beauty Care / Health Jobs 352 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
05 April 2019
Job ID: BK-61031
Beauty Consultant/ที่ปรึกษาความงาม(Clinic ย่านพระโขนง)

คลีนิคอยู่สถานี BTS พระโขนง

รายละเอียดงาน

  • ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้า ด้านความงามและครอสเสริมความงามต่างๆของคลินิก
  • นำเสนอขาย โปรโมรชั่น และบริการต่างๆของคลินิกให้แก่ลูกค้า
  • ลูกค้าส่วนใหญ่โทรเข้ามาติดต่อเพราะมีโฆษณาในสื่อออนไลน์หลากหลาย
  • ติดตามผลการรักษาและดูแลการนัดเข้าใช้บริการของลูกค้า
  • ดูแลยอดขายของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
  • หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  


Job Details:

Benefits:
  • Gratuity
  • Life insurance

A 2 Solution Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!