Inventory / Warehousing Jobs 167 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 November 2020
Job ID: BK-257355
6713 หัวหน้างานสต็อก / Stock Supervisor - สีลม

หัวหน้างานสต็อก / Stock Supervisor - สีลม

฿ 30 000 - ฿ 35 000 รายเดือน

กรุงเทพมหานคร - บางรัก

รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-หัวหน้างานสต็อก-stock-supervisor-สีลม-6713

 

ลักษณะงาน

 

-วางคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อเติมสินค้าตามต้องการ

-ดูแลการจัดเก็บผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของมีค่า

-ประสานงานสินค้าคงคลังภายในปกติและสินค้าคงคลังกับการตรวจสอบ

-ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประมวลผลเนื้อหาผลิตภัณฑ์ทดสอบหากจำเป็น

-อัปเดตบันทึกสินค้าคงคลัง (รวมถึงการจัดส่งรายวัน)

-รับโทรศัพท์หรืออีเมลจาก S&M หรือแผนกอื่น ๆ และแจ้งปริมาณและเวลาที่พร้อมให้บริการเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่งและความพร้อมของสต็อก

-รับจัดเก็บบันทึกและออกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

-จัดหางานซ่อมสต็อกที่เสียหายด้วยมือเล็กน้อย

- วางแผนและจัดการลำดับงานของ STK ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ QC ดังนี้:

i) น้ำหนักและบันทึกสต็อกเข้าและออกใน "สต็อกการ์ด"

ii) หุ้นเป็นระยะ "Clean-Ups"

iii) จัดเตรียมสต็อกตาม "ใบสั่งซื้อของลูกค้า"

iv) จัดเตรียมสต็อกที่จะมอบ“ On Consignment” ให้กับลูกค้าหรือผู้ติดต่ออื่น ๆ

v) วางแผน "คำสั่งซื้อหุ้น" เพื่อเติมเต็มสต็อกที่หมดลง

(1) ตรวจสอบตารางการจัดส่งประจำวันและร่วมกับเจ้าหน้าที่ A&F และ S&M อื่น ๆ วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการ / คำสั่งซื้อในการจัดส่งของลูกค้า

vi) ทำการ "ตรวจสอบทางกายภาพ" ของสต็อกเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหายไป

vii) ผลิตภัณฑ์“ QC” เมื่อมาถึงและตามข้อร้องเรียนของลูกค้า

(1) ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ QC และ ADM ทางกายภาพสินค้าขาเข้าทั้งหมดในเรื่องของน้ำหนักคุณภาพรหัสสินค้าและข้อกำหนด

viii) ทำ "รายงานสต็อค" เป็นประจำ

ix) คำนวณ "สต็อกส่วนเกิน"

(1) ตรวจสอบสินค้าคงคลังทุกวันและคาดการณ์ความซ้ำซ้อนและลดจำนวนสินค้าที่จัดการ

-จัดลำดับที่เหมาะสมที่สุดในตู้สต็อก

-บรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งอย่างถูกวิธี

-รายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างทันท่วงทีและถูกต้องในกรณีที่สูญหายปัญหาและ / หรือความเข้าใจผิด

-ปรับปรุงและใช้วิธีการและขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการบริการในส่วน STK

-ทำความเข้าใจขั้นตอนของ บริษัท ทั้ง ADM และ STK รหัสผลิตภัณฑ์และคำศัพท์

 

-Placing stock orders to replenish merchandise as needed

-Oversee storage of products, particularly of precious items

-Coordinate regular internal inventory and inventory with audits

-Liaise with other related parties to process the test product content, if needed.

-Keep updated inventory records (including daily shipments)

-Takes phone calls or e-mails from S&M or other departments and inform quantity and availability time regarding shipment details and availability of stock

-Receiving, storing, recording, and issuing related documents and reports

-Provide minor hand-repair work of damaged stock

-Plan and manage STK’s job flow with help of QC staff as:

i)Weight and record stock-in and stock-out in “Stock Cards”

ii)Periodical stock “Clean-Ups”

iii)Prepare stock according to “Customer Orders”

iv)Prepare stock to be given “On Consignment” to clients or other contacts

v)Plan “Stock Orders” to replenish depleted stock

(1)Reviews daily shipment schedules and, together with other A&F and S&M staff, plans and prioritize the order of goods to anticipate customer’s delivery demands/order

vi)Do routine ‘Physical Check” of stock to assure that nothing is missing

vii)“QC” products on arrival and upon client’s complaints

(1)With the help of QC and ADM staff physically all incoming goods in matter of weight, quality, item codes and specifications

viii)Do routine “Stock Report”

ix)Calculate “Stock Surplus”

(1)Review inventory daily and anticipate redundancies and minimize the amount of handled goods

-Keep optimal order in stock cabinets

-Properly packing goods for delivery

-Report to superiors timely and accurately in case of loss, problems and/or misunderstanding

-Improve and implement work methods and procedures to increase productivity and improve service in STK section

-Understand company procedures, both ADM and STK, products codes and terminology

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

-มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและควบคุมสต๊อกอย่างน้อย 10 ปี

-อย่างน้อย 3 ปีในระดับหัวหน้างานหรือระดับอาวุโส

-BSc ในสาขาโลจิสติกส์บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานที่พิสูจน์แล้วในฐานะผู้ควบคุมสต็อกผู้จัดการสินค้าคงคลังหรือบทบาทที่คล้ายคลึงกัน

-เชี่ยวชาญใน Microsoft Office, PowerPoint และ Access โดยเฉพาะ Microsoft Outlook Exchange

-สามารถใช้ระบบกึ่งคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ได้

-แม่นยำมากและมีความปลอดภัยสูงเมื่อเราทำงานกับโลหะมีค่า

-มีความเข้าใจขั้นตอนของซัพพลายเชนเป็นอย่างดี

-มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง

-มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

-ทักษะองค์กรที่ยอดเยี่ยม

-สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองได้ดี

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-บุคลิกเป็นกันเอง ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบสูงมีรายละเอียดและกระตือรือร้น

-มีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ดี

-สามารถทำงานในกรุงเทพมหานคร

 

-At least 10 years working experience in general accounting and stock control.

-At least 3 years at the supervisor or senior level.

-BSc in Logistics, Business Administration, or relevant field

-Proven work experience as a Stock Controller, Inventory Manager or similar role

-Proficient in Microsoft Office, PowerPoint and Access. Especially Microsoft Outlook Exchange

-Be able to use Company semi-computerized system

-Be very precise with high security as we work with precious metal

-Good understanding of supply chain procedures

-Working knowledge of inventory management software

-Active participation in inventory audits

-Excellent organization skills

-Good communication and negotiation abilities

-Good command in English is preferable.

-Pleasant personality, honest, high responsible, details and enthusiastic.

-Strong leadership, friendly and gets along well with others.

-Able to work in Bangkok

สวัสดิการอื่น ๆ

 

ประกันสังคม

 https://www.start.co.th/job-หัวหน้างานสต็อก-stock-supervisor-สีลม-6713


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Company Industry:
  Advertising / Public Relations / Marketing Services
 • Location:
  Bangrak, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  ฿30,000 - ฿35,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Performance bonus

Start (Thailand) Co., Ltd.
https://www.start.co.th/