Testing / QA Jobs 186 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 January 2020
Job ID: BK-178601
Software Tester (manual)

Job Summary

TH

สามารถออกแบบ Use case และ execution use case ได้ มีทักษะ ในการประเมินความผิดพลาดของ program หรือ ช่องโหว่ที่อาจจะเป็นไปได้ และ เข้าใจใน Business requirement เพื่อให้ คิดวิเคราะห์ และ ออกแบบ use case รวมทั้ง พูดคุยกับ developer เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

เราทำงานร่วมกันเป็นทีม และ ทีมงานก็เป็นทีมงานที่พร้อมจะเรียนรู้ และ เติบโตไปพร้อมๆกัน

เราทำงานร่วมกันในรูปแบบ Agile Scrum โดยมีเป้าหมาย เพื่อ ลดความเครียดในการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส ของ Project มากขึ้น ถ้าคุณยังไม่เคยทำงานแบบ Agile Scrum ไม่เป็นไป เราสามารถช่วยแนะนำ เพื่อให้เข้าใจภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ยาก

EN

The software tester will be design Use case and execution use case. Ability to estimate program bug or possible vulnerability and understand business requirement as well to be design use case and communicate with developer.

Work together with team as a must and have ability to learn anything new.

We are working in Agile and Scrum methodology to reduce all party stress and make project transparent. If you don't understand Agile and Scrum it's ok we will coach you when you work with us.

 

Job Responsibilities

TH

 • ทำความเข้าใจ Business requirement และ เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนใช้งาน และ การทำงานของระบบ
 • ออกแบบ Use case / test scenario / test case / test script ที่ตรงตามความต้องการของ requirement และผู้ใช้งาน
 • ดำเนินการทดสอบ และ feed back งานที่ทดสอบได้ตรงตาม Use case / test scenario / test case / test script และ ความต้องการของระบบ
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจ business requirement และ การทำงานของระบบที่มีอยู่เดิมได้
 • ทำงานกับทีม ด้วย Agile methodology
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ช่วยตรวจสอบแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
 • ทำงานตามแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ได้คุณภาพมากที่สุด
 • ส่ง report ความคืบหน้า ด้วยเครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EN

 • Understand business requirement and understand real need of user and system work flow
 • Design Use case / test scenario / test case / test script by align with requirement and user need
 • Execution and feed back task by refer from Use case / test scenario / test case / test script and system need
 • Ability to learn and understand business requirement with existing project
 • Work with team by Agile methodology
 • Collaborate and troubleshoot with other development teas to archive a target
 • Follow in-house quality procedures.
 • Ability to generate report by tools with effective method

 

Qualifications

TH

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการทดสอบ และเขียนหรือแก้ไข test scenario, test case , test step
 • มีความรู้เข้าใจในเรื่อง application testing, system testing concept และหรือ software testing methodology
 • สามารถอ่านและเข้าใจ software specification document ได้
 • สามารถดำเนินการทดสอบได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น stories, chores, bugs ได้ในงานหลายรูปแบบ และ หลาย project
 • เข้าใจ SQL statement , store procedure, query และ Oracle PL/SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาได้
 • บริหารจัดการระหว่างชีวิต และ งานได้
 • สามารถทำงานเกินกว่าเวลาได้ในบางครั้ง หรือว่าทำงาน/แก้ไข งานที่มีปัญหา แม้ว่าอยู่นอกเวลางานได้ในบางครั้ง
 • ทำงานเป็นทีม และ มีใจอยากให้บริการช่วยเหลือทีม คิดบวก

EN

 • 3+ Years of experience in test processes maintaining test scenarios, test case s and test steps
 • Strong background in application testing, system testing concept and/or software testing methodologies
 • Able to read and understanding software specification document
 • Acceptance testing for stories, chores, bugs across multiple projects and sprints
 • Knowledge of SQL statement, store procedure, Query and Oracle PL/SQL is a plus
 • Able to work well under pressure
 • Self management to balance work , life
 • Able to work flexible hour or extend long hour in some case
 • Teamwork, service mind with positive attitude

 

Benefits

TH

 • เรากำลังจะกำหนดให้มีการทำงานจากที่บ้านได้ในทุกๆ 2 สัปดาห์ และ จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ จนถึง 2 วันต่อสัปดาห์ โดยจะขึ้นอยู่กับอายุงาน และ ความรับผิดชอบของแต่ละคน
 • เราจะมีจ่ายค่า Commission ของ Project ที่ได้ร่วมมือทำ โดยเราจะแบ่งมาจากกำไรของทุก Project ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • Notebook และ มีจอแยกเพิ่มให้
 • ขนม เครื่องดื่ม สามารถหยิบทานได้ฟรี
 • package ประกันอุบัติเหตุ/ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงานที่ผ่าน probation แล้ว
 • เบิก ค่ารถ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก สำหรับกรณีได้รับมอบหมายทำงาน นอกสถานที่/ต่างจังหวัด
 • ลาพักร้อนเริ่มต้นที่ 9 วันต่อปี และ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น
 • เราทำงานด้วยกันเป็นทีม และ เราก็ไม่ได้คุยแต่เรื่องงาน แต่เราดูแลกันและกัน รวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วย ถ้าหากว่าต้องการให้ช่วยเหลือ สามารถปรึกษากันและกันได้อย่างเพื่อนสนิท ไม่จำเป็นต้องคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว
 • โตไปพร้อมบริษัท เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับบริษัท เราจึงได้แบ่งกำไรของงานให้ เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตไปพร้อมกัน

EN

 • We will plan to roll out flexible work day by work at home in every 2 week and will increase to 2 days a weeks depend on years of service.
 • Profit sharing , every project that you have been done you will get commission share from project's profit.
 • notebook with extra monitor.
 • free for snack and drink
 • Insurance package when you are permanent employee
 • Reimburse GAS/Allowance/Hotel when you working on site
 • Annual leave start 9 days a year and increase depend on years of service
 • We will work together like a strong team you can share or get help from other every topic not limited to work/job (eg : saving fund, private issue, family issue ETC)
 • Growth with company , that why we spend our project's profit to you to ensure everyone growth with company
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent, Temporary, Contract, Freelance
 • Required Experience:
  3 years
 • Location:
  Pravet, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Work from home
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Education allowance
 • Medical insurance
 • Life insurance

SINGULARITY SOLUTION COMPANY LIMITED
Is this your company? Claim it now!