งาน ผู้ทดสอบระบบ 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2564
รหัสงาน: BK-257902
Software Quality Assurance Engineer

We are looking for a talented Software QA Engineer to join our growing team. As a Software Quality Assurance Engineer, you will be responsible for creating and implementing a strategy for quality coordination and testing as well as suggesting solutions to identified quality problems.

Responsibilities:

 • Interact with product management, project management and development teams to develop a strong understanding of the project and testing objectives.
 • Creating detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases.
 • Estimating, prioritizing, planning and coordinating quality testing activities.
 • Document, track defects and coordinating defect fixes.
 • Identify quality assurance process bottleneck and suggest actions for improvement.
 • Prepare daily summary test report and present to Management and client.
 • Interacting with clients to understand product requirements.
 • Develop and apply testing processes for new or existing products.
 • Help investigate customer problems as needed and track issues.
 • Take initiative for software quality process efficiency and improvements.
 • Be part of automation team to setup test automation frameworks for products across Backend, iOS, Android, and Web application.
 • Design, create and use automation scripts for running test.

Skill-Set Required:

 • 2+ years of experience as Quality Assurance Engineer with a solid background in software development QA practices.
 • At least 1 years of experience in Automation Testing of software applications.
 • Have an understanding of Manual & Automation test methodologies and principles.
 • Experience of working with Web, Mobile and API Testing in both manual & automation testing.
 • Experience of working in Agile process management methodology.
 • Ability to organize, coordinate and prioritize day to day workload.
 • Ability to work under pressure to meet the project’s timeline.
 • Ability to work on own initiative and manage time effectively and productively and balance several tasks.
 • Proactive and able to plan ahead.
 • Excellent to work as a team.
 • Good written and verbal communication skills.

Bonus Points If:

 • Experienced with testing frameworks such as RestAssured, TestNG, Cucumber, Appium, Espresso, XCTest, Selenium.
 • Able to code any languages, such as Java, JavaScript, Python etc.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, นักศึกษาฝึกงาน
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Sirius Technologies

Why Join SIRIUS?

 • Big responsibilities and project ownership.
 • Fostering of personal growth in a learning and resourceful environment.
 • Easy-integration into a highly professional, international and passionate team.
 • Competitive compensation package including a comprehensive insurance policy.