14 June 2019
Job ID: PEC-293
Warehouse Supervisor/หัวหน้าคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังกลาง (เพชรบุรี)

รายละเอียดงาน :

 • บริหารและควบคุมการดำเนินงานคลังกลางรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย และขนส่งสินค้าไปยังสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน
 •  บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • บริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้า ในส่วนทั้งรับ-จ่าย ว่าเพียงพอกับความต้องการของสาขา หรือไม่
 • วิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าคงคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ตรวจนับปริมาณสินค้าประจำสับดาห์ ประจำเดือน และประจำปี พร้อม Report ส่งฝ่ายบัญชีและผู้บริหารได้รับทราบตามกำหนด
 • วางแผนการจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
 • วางแผนการบริหารสินค้าตามหลัก FIFO และ LIFO
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ,โลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารและจัดการคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป และเคยผ่านการบริหารงานคลังสินค้า ธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ FIFO และ LIFO  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารคลังสินค้าได้
 • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี มีความอดทน สามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 • มีทักษะในการเจรา การประสานงาน และการนำเสนอ ได้ในระดับดีมาก
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ในระดับพอใช้ถึงดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาในบ้างครั้ง หรือช่วงมีงานเร่งด่วนได้
 • มีรับผิดชอบ ความแม่นยำละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested candidates please click  "APPLY NOW"

FN Factory Outlet Public Company Limited

FN Building, 991 Rama 9 Road,

Suanluang, Suanluang,

Bangkok 10250


Job Details:

FN Factory Outlet Public Company Limited
FN Factory Outlet Public Company Limited ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 19 ปี มีศูนย์จำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรวม 7 สาขาในจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสสินค้าคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตโดยตรงได้ง่าย ด้วยการเพิ่มบริการสั่งซื้อสินค้าทาง online/B2B และช่องทางอื่นๆ กำลังขยายงาน และสาขาอย่างต่อเนื่อง
Is this your company? Claim it now!