งาน คลังสินค้า 750 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: CHC-1551
Secretary to VP (ปฏิบัติงานคลังสินค้าสุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร
 • สืบค้น/รวบรวมข้อมูลให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการนำเสนอ
 • จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Basic Microsoft Office; Word, Excel, Power Point or Related)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและวันเสาร์ได้บางครั้ง หรือวันหยุดได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Central Group (Central Online)
https://www.cpn.co.th/en
Central Group is the largest retailer which has a strong establishment and a successful development of store formats and various brands in Thailand . We are dominant retail brands which pioneered in department stores, category killers and several other retail formats nationwide. We continue to expand our business. Therefore, we are looking for challenging, high caliber and dynamic people who want to become partners of a leader retailer company. BUSINESS STRATEGY COL Group : OfficeMate ,B2S , MEB , Central Online , Cenergy Innovation  Be E-Commerce business solution; Amazon Asian, which gains more than 8,000 MB within 2020 Complete E-Market Shopping place and to be Number 1 in Thailand. Be the Completely 1st Stop Shopping, Product Range more than 250,000 SKUs active on Web. Establish "Post service" to support the Internal BU units and External customers, completing central post office both BMA & UPC in 2020. Develop and Utilize digital agency team to bring innovation and effective media & advertising plan to CG group.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที