งาน คลังสินค้า 1,144 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 มกราคม 2562
รหัสงาน: PT-1184
Warehouse Manager/ผู้จัดการคลังสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมระบบคลังสินค้า ตังแต่ รับ จัดเก็บ จ่าย วัตถุดิบและสินค้าในคลังสินค้า

2. ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า และวางแผนพื้นที่จัดเก็บสินค้า

3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า

4. ดูแลพื้นทีจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP ,HACCP ,ISO,BRC  เป็นต้น

5.หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ 

1.เบี้ยขยัน

2.ชุดยูนิฟอร์ม

3.เงินโบนัส

4. เงินกองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

5.ประกันสุขภาพ

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**ฝ่ายบุคคล โทร. 02 529 1236-7***


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ