Digital Marketing Jobs 952 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 November 2019
Job ID: NB-5917
MARKETING EXECUTIVE / MARKETING ENGINEER/MARKETING EXECUTIVE / MARKETING ENGINEER

บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด   

MARKETING EXECUTIVE  / MARKETING  ENGINEER    หลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ/รายละเอียดงาน

 • กำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนางานระยะสั้น และระยะยาวเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย  /สรรหาข้อมูลด้านการตลาด เพื่อรวบรวมปัจจัยในเชิงการวิเคราะห์ตลาด
 • คิดกลยุทธ์การตลาด /จัดหาข้อมูล และดูแลวางแผนด้านการตลาด / ดำเนินการตลาดผ่านสื่อออนไลน์   และสื่อต่าง ๆ  ให้ทั่วถึง ถึงผู้ใช้งาน ตัวแทนจำหน่าย  ทั้งภาครัฐ /ภาคเอกชน  ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  เป้นต้น
 • จัดทำแผนการขายสร้างลูกค้าใหม่/ เยี่ยมชมลูกค้า พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และหาโอกาสใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มปริมาณการขายของบริษัท
 • วางแผนการสื่อสารการตลาด วิจัยตลาด รายเดือนและรายปี เพื่อขยายการตลาด
 • วิเคราะห์ /จัดทำรายงานสรุปปัญหาของลูกค้า และแนวโน้มการสร้างความประทับใจของลูกค้า พร้อมทั้งประสานแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรส่งเสริมยอดขาย/ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ทั้งในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ติดตามกระบวนการขาย และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการตลาด และการติดต่อสื่อสารให้กับทีมงาน
 • การบริหารงานร่วมกับ ฝ่ายบริหาร อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง     อายุไม่เกิน  40
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   สาขาการตลาด /  เศรษฐศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ /

             การบริหารการจัดการ  และสาขาที่เกี่ยวข้อง   หรือประสบการณ์สายงานด้านการตลาด

 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ 
 • มีทักษะการสื่อสาร  / มีภาวะผู้นำ  และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Social Media Applications ต่างๆ เช่น   Facebook Ad Google AdWord และการจัดการสื่อต่างๆใน Social Media          จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว / สามารถขับขี่รถยนต์ /รถกระบะ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

   

Apply Now

Job Details:

M Plus Filtration Co., Ltd.
บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจผลิตไส้กรองอากาศสำหรับอุตสาหรรมของคนไทยรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "เอ็มพลัส" (M-PLUS)  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15ปี    จึงเป็นไส้กรองอากาศที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองตามมาตรฐาน ISO8573-4 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไส้กรองอากาศฯ เอ็มพลัส จึงเป็นไส้กรองอากาศสำหรับอุตสาหกรรมที่ดีมีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถกรองอากาศ กรองฝุ่น กรองน้ำมัน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด ภาคภูมิใจที่สามารถผลิตไส้กรองอากาศสำหรับอุตสาหกรรมของคนไทย ได้อย่างประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง โดยสินค้าของเราจำหน่ายทั้งในและส่งออกไปต่างประเทศ อาทิเช่น ยุโรป อเมริกา  เอเซีย และออสเตรเลีย  ภายใต้ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักต่างๆมากกว่า10ประเทศ     ทั่วโลก   The M-PLUS filtration becomes a world leader in the development and production of air filters and clean air solution. M-PLUS is also one of the most global air filtration specialists in the world with quality filtration systems standards. The M-PLUS manufacturer plant and headquarter in Thailand.  The Company 's business is to provide customers with sustainable best-in-class air filtration products.  Filters, Power Systems, Air pollution Control (APC) and Air borne Molecular Contamination (AMC). Over 15 years of experience in air filtration products and solution; M-PLUS delivers value to customer all over the world while contributing to something essential to everyone-clean air for health, well-being and performance. Welcome to M-PLUS our innovative filtration technology improves the performance of equipment around the world.  You won't always see our filter, But you can breathe easier knowing they're everywhere. We are helping to keep the light on. And meet the ever growing energy needs of the world with innovative air inlet filtration and inlet silencers for combustion turbine, generators and other rotating equipment. With M-PLUS, you get a wide choice of media so that you can choose what best suits your particular environment.   www.mplusfiltration.com [email protected]

Is this your company? Claim it now!