งาน ใน ปทุมธานี 243 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มกราคม 2563
รหัสงาน: PT-4805
Student Affairs Staff (1 position)/พนักงานกิจการนักศึกษา

Qualifications        

 • Bachelor’s or Master’s degree in Education, Business Administration,   Arts, Social  Science or related fields
 • Good command in English
 • Good computer literate (Microsoft Office, e.g. excel, word, and PowerPoint)
 • Extreme service-minded, active and enthusiastic with good communication skills
 • Multi-tasking skills, work well under pressure and flexible time/place
 • Team oriented with positive and open mind

 

 • สัญชาติไทย          
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึงวันรับสมัคร          
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา       
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีความรู้ความสามารถด้านอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีมาก   
 • มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นสูง และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป     
 • หากมีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Job Description

 

 

 • ประสานงานด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา  
 • ดูแลโครงการผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าเล่าเรียน และติดตามทวงหนี้กับนักศึกษา   
 • ดูและระบบฐานข้อมูลทุนและวินัยนักศึกษา 
 • ทำเอกสารเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลและตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

 

 

Job Location        

 • Sirindhorn International Institute of Technology P.O.Box 22 Thammasat-Rangsit Post Office, Pathumthani 12121

 

Interested candidates may apply in person or submit resume, transcripts, and a recent photo to

Contact :  Personnel Section
Sirindhorn International Institute of Technology
P.O.Box 22 Thammasat-Rangsit Post Office, Pathumthani 12121
Tel. 0 2986 9103-8 ext. 1203, 1206, Fax. 0 2986 9112-3
Website: www.siit.tu.ac.th

 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Sirindhorn International Institute of Technology
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที