กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6049
Financial Analysis and Budget Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

รายละเอียดงาน

 • วางแผนจัดทำรายงานด้านการเงินขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
 • ควบคุมการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบในมิติต่างๆให้มีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆทั้งในต้านความเป็นไปได้ในการลงทุน,ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน,ผลกระทบต่างๆเช่นกระแสเงินขององค์กรรวมถึงผลตอบแทนต่อผู้ถึอหุ้น
 • บริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของรายงานต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์, หรือ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ, การจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน, การศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุน 10 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล, มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเช่น Oracle และสามารถใช้ Ms Excel , Ms Power Point ระดับดี

ติดต่อ

Rangsit Plaza Co.,Ltd.
94 Future Park Rangsit,
Paholyothin Road, Prachathipat,
Thunyaburi, Pathumthani 12130 

โทร : 02-958-0011 # 11883, 11066


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Rangsit Plaza Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที