กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 กันยายน 2562
รหัสงาน: PT-3759
Database Specialist/ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล

Responsibilities:

 • Design and implement database systems to support company’s projects.
 • Maintain documentations on database design, functionality and specification.
 • Develop database specification and configuration files for management.
 • Collaborate with quality assurance, development, testing and production teams for the design, development and testing of database systems.
 • Perform database upgrades to support project needs.
 • Manage database project to ensure timely completion.
 • Maintain database production and testing environments
 • Install, configure and maintain database systems software and related replication software.
 • Plan and manage migration of databases.
 • Build automation scripts for daily operations of database management.
 • Evaluate future database technologies.
 • Determine the appropriate actions for fixing problems, identify and mitigate risks and implement solutions.
 • Develop and maintain database documentations.
 • Help the manager to allocate resources for database design and implementation.
 • Ensure optimal database performance and availability.
 • Monitor utilization for capacity planning.
 • Monitor, analyse database performance and adjust database parameters to tune databases for optimal performance.
 • Plan and organize database activities regarding database improvement, e.g., performance monitoring, reliability, security, backup and recovery, disaster recovery, etc.
 • Recommend and implement database and replication solutions to support business needs.

Social and Professional capabilities:

 •  Structured, open minded, goal oriented, analytical, outgoing and communicative
 • Has drive and ambition
 • Professional in dealing with documentation, processes and change management
 • Able to focus on internal project completion and internal customer satisfaction
 • Easy to work with and has the ability to participate in teams and networks
 • Displays behaviours that reflect the company values
 • Has high responsibility and self-motivated.

Education and work experience:

 •  At least Bachelor’s Degree in e.g. Computer Science otherwise very experienced
 • 3+ years in database administrator and technical support.
 • Knowledge in databases software such SQL server, MySQL, NoSQL and other databases software.
 • Knowledge of Object-Oriented Analysis and design techniques.
 • Knowledge of database theory and design.
 • Knowledge of database performance tuning.
 • Knowledge of database backup and recovery, and database storage management.
 • Knowledge of database HA feature.
 • Ability to work in a cross-functional team environment.
 • Good understanding of operating systems and storage management e.g., Linux, Unix or Windows.
 • Communication skills with the ability to work with both technical and non-technical users.
 • Ability to implement database projects with feature options.
 • Good problem-solving skills.
 • Cyber Security
 • Real Time system
 • Online Learning platform

 

Work Related:

 • Cyber Security
 • Real Time system
 • Online Learning platform

Benefits:

 • Accidental and Health insurance OPD/IPD
 • Provident Fund 5%
 • Five-day work week
 • Annual Outing
 • Annual Health Check
 • Bonus depends on company profit and individual achievement
 • Fitness 

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวะอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที