กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: PT-5135
Technical Sales Representative/ผู้แทนขายวัตถุดิบเครื่องสำอาง

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ติดต่อ-เยี่ยมลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อนำเสนอสินค้า
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย RD และฝ่ายจัดซื้อ 
  • ติดตามงานหลังการเยี่ยม เพื่อส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • วางแผนการเยี่ยมลูกค้า และส่งรายงานการขาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เท่านั้น  หรือสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจะพิจารณาพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-3 ปี
  • ชอบงานบริการ มีความใฝ่รู้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย
  • มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

BESTRA CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที