งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: PT-3579
Site Manager ( สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT )
 • ดูแลการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง
 • อบรมพนักงาน,หัวหน้างาน
 • ดูแล ควบคุม การเบิกจ่ายอุปกรณ์น้ำยา 
 • จัดกำลังคนให้เป็นไปตามสัญญา
 • รับฟังปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เพื่อป้องกันปรับปรุง แก้ไข ปรับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันหยุดประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำเดือน , Birthday Party
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Professional Maid Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที