กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: PT-5699
Mechanical Engineer

Job Description

Job Responsibilities

  • Provides mechanical maintenance skill and professional mechanical engineering services to operational departments in the area of safety, quality, productivity, cost control, housekeeping, procurement, Energy & Environment, installation, maintenance and further development for mechanical equipment.
  • Plan and perform routine and annual preventive maintenance and provide other mechanical facilities for the smooth of operation. Run & modify the existing equipment design layout including installation of the new equipment.
  • Design equipment and upgrade all reference drawing, troubleshooting & analyze problem, control cost and equipment safety

Qualifications

  • Bachelor degree or Master Degree in Mechanical Engineering 
  • Minimum experience >3 years in in Maintenance or Project Engineer.
  • Knowledge of SAP for maintenance job will be an advantage.
  • Strong leadership in decision making and innovation.
  • Good command of both spoken and written English. (TOEIC 600 up)
  • Computer literate. 
 

รายละเอียดงาน:

Kimberly-Clark Corporation
See Job Description
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที