กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2564
รหัสงาน: BK-257960
ครูประจำชั้น (อนุบาล) Kindergarten Homeroom Teacher

รายละเอียดลักษณะงาน:

-ประจำชั้นดูแลการสอนในห้องเรียน

-สอนร่วมกับครูคู่ชั้นชาวต่างชาติ 

-ดำเนินการสอนตามหลักสูตร

-ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน:

• ปริญญาตรี  

• มีประสบการณ์การสอนประจำชั้นอนุบาล

• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้เป็นอย่างดี

• มีประสบการณ์การสอนหลักสูตร IB PYP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ [email protected] ระบุตำแหน่งงาน:

- จดหมายสมัครงานระบุชัดเจนว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ระบุอย่างไร

- ประวัติย่อ/CV


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿15,000 - ฿15,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.sbs.ac.th/

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนที่ผู้นำระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต เข้ามารับการบ่มเพาะ กล่อมเกลาให้เติบโตขึ้นด้วยความสมดุล ทั้งทางร่างกายจิตใจ พลังความคิดและจินตนาการ ที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า อยู่ในความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม หรือ Unified Bilingual Curriculum โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

School website http://www.sbs.ac.th