กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: PT-5081
Mechanical Design Engineer Manager (Pathumthani) (50K-60K) [Job ID:55178]

Salary: 50,000 - 60,000  THB

Industry:  Manufacturing (Automobile), (Machinery)

Location: Klongluang, Pathumthani

Work Type: Mon-Fri : 08:15-17:00

Job description 

 • Support to Japanese staff
 • Visit customer and get their requirement
 • Design products and system based on requirement
 • Make suggestion for customer in need
 • Investigate about products
 • Other related tasks as assigned

General qualification

 • Male or Female, Thai nationality, age between 35-40 years old
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Work experience, more than 5 years as design engineer of electric or machine
 • Able to use 2D CAD
 • Able to use 3D CAD is advantage
 • Able to communicate in English

Benefit package

 • Social Insurance
 • Annual leaves
 • Perfect attendance
 • Health Checkup
 • Salary increase
 • Bonus

Contact (ติดต่อ)

Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 02-2539800
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
http://www.reeracoen.co.th
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที