กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: PT-3564
วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ อ.ลำลูกกา คลอง 10 )

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอน ให้ถูกต้องเพื่อลดการ BreakDown เครื่องจักรให้น้อยที่สุด
 • ทำแผนงาน Spare Part อุปกรณ์เครื่องจักรให้เพียงพอต่อการใช้งานและทันต่อการซ่อมเครื่องจักร
 • ควบคุมการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆภายในแผนก
 • ดูแล/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์) ในโรงงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
 • วิเคราะห์สาเหตุของการ BreakDown ของเครื่องจักร พร้อมแก้ปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆ ภายในแผนก
 • ติดตั้งเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน(กรณีมีเครื่องจักรใหม่)
 •  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • คุณสมบัติ วิศวกรเครื่องกล   เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีความรู้ด้านเครื่องมือการอ่านแบบด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • มีความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   สวัสดิการ

  • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกค่าทันตกรรมตรวจสุขภาพประจำปีกระเช้าเยี่ยมไข้
  • เงินโบนัสตามผลงานและตามผลประกอบการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินกู้ฉุกเฉิน
  • ทุนการศึกษา
  • การฝึกอบรม
  • บ้านพักตากอากาศ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานประจำ
  • ประเภทงาน:
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สถานที่ทำงาน:
   ปทุมธานี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Sansiri Public Company Limited
  https://www.sansiri.com/thai/
  บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที