กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: PT-4241
Production Engineer (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ อ.ลำลูกกา คลอง 10 )/ วิศวกรผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ อ.ลำลูกกา คลอง 10 จ.ปทุมธานี)

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ทันตามแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมและปรับปรุงการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน รวมไปถึงวิธีการใช้วัสดุให้เพียงพอและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

5. ตรวจสอบและรายงานสภาพความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน และควบคุมให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยของโรงงานอย่างเคร่งครัด

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 1-5 ปี
 • ทำงานวันหยุดได้
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกค่าทันตกรรมตรวจสุขภาพประจำปีกระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินโบนัสตามผลงานและตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • ทุนการศึกษา
 • การฝึกอบรม
 • บ้านพักตากอากาศ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ

6. ควบคุมการผลิตชิ้นงานคอนโด Precast


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที