งาน ใน เมืองปทุมธานี 39 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2563
รหัสงาน: PT-4818
Web Admin Officer (Rangsit)
Job Description:
  • ดูแลและพัฒนา Website ของบริษัท (Content, Banner, Image)
  • ดูแลความเรียบร้อย และความถูกต้องของสินค้า Online
  • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แก่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ผ่านช่องทาง Website, Facebook และ โทรศัพท์
  • อัพเดทเรื่องราวข่าวสารต่างๆของบริษัทบน Website.
Qualifications:
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ในระดับพื้นฐานได้
  • สามารถทำงาน 6 วันได้

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที