งาน ใน เมืองปทุมธานี 48 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6013
SALES ENGINEER/วิศวกรขาย

(ประจำสำนักงานใหญ่บางกะดี จังหวัดปทุมธานี , ประจำสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประจำสาขาสุวรรณภูมิ, ประจำสาขาจังหวัดชลบุรี, ประจำสาขาจังหวัดนครราชสีมา, ประจำสาขาอีเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี, ประจำสาขาจังหวัดลำพูน, ประจำสาขาจังหวัดสมุทรสาคร, ประจำสาขาจังหวัดสงขลา, ประจำสาขาปราจีนบุรี)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารหรือเป็นทหารกองเกินมาแล้ว
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ ชอบการท้าทายความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องการเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร
 • รายได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าคอมมิชชั่นประมาณ 30,000.00-50,000.00 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

SMC (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที