งาน ใน คลองหลวง 94 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6004
Assistant / Warehouse and Store Manager /ผู้ช่วย/ผู้จัดการ คลังสินค้า

Qualifications :                                                                                                                

 • เพศ      : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา   : ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้าน การจัดการคลังสินค้า หรือ Logistic 
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป ด้านคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคลังวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าสำเร็จรูป 

 

Responsibilities :

 • สามารถบริหารภาพรวมคลังสินค้าได้ รวมถึงการควบคุมแผนกจัดส่ง ควบคุมการโหลดสินค้า 
 • มีประสบการณ์​การบริหารคลังสินค้า สินค้าเกี่ยวกับอาหาร และ สินค้าที่มีอายุสั้น 
 • มีความเป็นผู้นำ ชอบความท้าทาย สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์​การใช้ ERP ในการบริหารจัดการคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์การบริหารงานคลังสินค้า ของโรงงานผลิตอาหาร ให้เป็นไปตามหลัก ข้อกำหนด GMP , HACCP, BRC, IFS , Social Standard BSCI and SEDEX 

**Target & Scope**

1.การดูแลรับผิดชอบคลังสินค้าสำเร็จรูป Finished Goods FG  ในประเทศและต่างประทศ

2.ควบคุมสต๊อค FG  ทั้งหมดให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งในระบบERP (LN) และกายภาพ 

3.การทำ FiFo  อย่างมีระบบ  และมีประสิทธิภาพ

4.ควบคุมงานโหลดสินค้า  และงานจัดส่ง

5.ดูแลข้อมูลต่างๆ  ให้ถูกต้อง  เช่นการส่งสรุปตัวเลข  ยอดการโหลดสินค้าที่แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

6.ดูแลจัดการของเสีย  ของชำรุด ที่เกิดขึ้น,หากมีการทำลายต้องแจ้งบัญชีตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

7.บริหารกำลังคน ผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับ Supervisor 5-6 คน, Operation 35-40 คน

8.ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงาน ความปลอดภัย  ตามระบบ GMP ,BRC ,IFS  อย่างเคร่งครัด

9.ดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมค่าล่วงเวลา OT  ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

สวัสดิการ: บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปี่ใหม่ / กีฬาสี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • อาหารกลางวันฟรี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร ,แต่งงาน,อุปสมบท, เยี่ยมไข้ ,ฌาปนกิจ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน
 • จัดทำบุญประจำเดือนเกิด
 • อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

Job Location : คลองสาม  คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที