งาน ใน คลองหลวง 133 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2563
รหัสงาน: PT-4816
Purchasing / Supply Chain Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          วางแผนควบคุมการสั่งซื้อ ดูแล Stock และจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ

-          กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ

-          ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดต่อบริษัทฯคู่ค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินคัาทีจะนำเข้าร่วมจำหน่าย

-          เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของสินค้าที่เข้าร่วมจำหน่าย

-          ประสานงานกับฝ่ายสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนสิ้นสุดการสั้งซื้อ

-          ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้และติดต่อประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา

-          ประสานงานกับฝ่ายการเงินและการบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า

-          ทำบันทึกเกี่ยวกับผู้ขาย

-          ประเมินผู้ขาย/จัดทำวิเคราะห์ต้นทุน-ราคา

-          วางตารางการซื้อและส่งของ/ต่อรองราคาและเขียนสัญญา

-          ทำบันทึการซื้อ/บันทึกราคา/อนุมัติการสั่งซื้อ

คุณสมบัติ

-          เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป

-          วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-          ประสบการณ์จัดซื้อ 7 ปีขึ้นไป

-          มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าเกษตรอย่างน้อย 5 ปี

-          มีความขยันและตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง

-          มีภาวะผู้นำ ทัศนคติในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

-          สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนวนคร จ.ปทุมธานีได้


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  7 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

SIMPLE FOODS CO., LTD.
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท เว็บไซต์ www.137degrees.net  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที