กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: PT-4111
Accounting Manager (Office Accounting)

Thai Native Speaking!!

Roles & Responsibilities:

 • Managing all areas related to account including general accounting, accounts payable, cash flow, taxation, fixed assets, and treasury etc.
 • Supervise, monitor and evaluate all day-to-day accounting activities, reviews the work of the accounting staffs to ensure that work is properly allocated and completed in a timely and accurate manner, provide training to accounting staffs as needed.
 • Supervise the month end, quarter end and year end close procedures, including review of journal entries, account reconciliations and analysis of results.
 • Provide financial reports such as financial statements, cash flow statements, and profit and loss report.
 • Perform analysis in the areas of cash flow and income & expense planning.
 • Prepare the annual budget and periodic financial forecasts.
 • Prepare tax returns in a timely manner in accordance with applicable government deadlines.
 • Ensure accounting and financial compliance, accuracy of accounting system, tax planning & tax compliance and are timely submitted.
 • Support the external audit of the company’s financial statements, including preparation of audit schedules and responding to auditor questions and requests.
 • Work cross-functionally with other departments to support company goal, increase financial reporting accuracy and to develop and improve internal control


Qualifications:

 • Bachelor's Degree in Accounting. Master’s Degree will be advantage.
 • At least 10 years of experience in accounting, finance and taxation with minimum 5 years supervisory level experience in Accounting.
 • Experience working in manufacturing environment / BOI company.
 • Proficient in using MS Office and Oracle or SAP.
 • Excellent computer skills, especially those relating to accounting software.
 • Able to work well under pressure to meet deadlines.
 • Good command of written and spoken English.
 • Strong leadership, problem solving, analytical, and interpersonal skills.
 • Auditing experience with Big 4 background or CPA license will be advantage

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

RLC Recruitment Co., Ltd.
https://rlc-asia.com/
RLC was recently established to address the needs of the growing number of companies looking for a customized and personal approach to recruitment. The experienced Management Team of RLC bring with them collectively many years of local and regional recruitment know-how gained in the local Thailand market and in SEA. RLC offers recruitment services in the following sectors; Heavy Industry, Light Industry, Life Sciences and Services. The core of the business caters to mid range level professionals to senior and executive management appointments.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที