งาน โฆษณา สื่อ ใน ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
26 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: PT-3639
Printing Supervisor/ หัวหน้าแผนกพิมพ์ป้อนม้วน

 Qualifications :

 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณพ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ งานสายผลิตที่เกี่ยวข้อง 5 ปีชึ้นไป
 • ผ่านระบบคุณภาพ ISO 9001  / ISO 14001 และระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้ากะได้ ทำงานล่วงเวลาได้

Responsibilities :

 • ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา งานพิมพ์ป้อนม้วน
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผน และได้มาตรฐานในการผลิต
 • ควบคุมดูแลบริหาร งานเสีย  NCR
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจที่หน้างาน ได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • และอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

We offer competitive salaries that commensurate with qualifications and experience.

Please send the application, resume, current salary, expected salary and recent color photo to:

Human Resource Department
Salee Printing
( PCL )

19 Moo10 Tumbol Klong4, Amphur Klong Luang
Pathumthani 12120 Thailand
  Tel: (662)
5296000 # 504 , Fax:(662) 5296010-11
   www.saleeprinting.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Salee Printing ( PCL )
URGENTLY REQUIRED !!! Salee Printing ( PCL ) Is an self adhesive label manufactuturer Supplying premium quality self adhesive labels for multination customers expanding their business rapidly. Looking for It developer/Programmer
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที