Jobs in Nakornnayok 19 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
29 November 2018
Job ID: NKN-1
Safety Officer

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานความปลอดภัย และให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยรวมถึง มาตรฐาน SEDEX
 • ดูแล และ ปรระสานงานด้านการตรวจความปลอดภัย การจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และเอกสารของระบบมาตรฐานแรงงานไทยม, มาตรฐาน SEDEX และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและดำเนินการติดตามผลการปรับปรุง
 • จัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การทำงานและกำหนดมาตรการควบคุมป้องกัน
 • ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สอบสวนหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือเหตุเดือนร้อนรำคาญเนื่องจากการทำงานและเสนอแนะมาตการในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
 • จัดทำเอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านสุขภาพให้กับพนักงานในจุดงานเสี่ยง กรณีเข้าใหม่และเปลี่ยนจุดงาน
 • ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์ผล และดำเนินการติดตามผลการปรับปรุง
 • วางแผนงานและควบคุมงานด้านความปลอดภัยฯ ให้กับหอพักพนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยแและ ความปลอดภัย
 • มีทักษะด้านการสือสาร, นำเสนอและพูดในที่ประชุม กล้าแสดงออก
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 • หากขับรถยน์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits:

 • ค่าตำแหน่ง
 • Fixed โบนัสประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • หอพัก
 • รถรับส่ง เส้นทาง รังสิต -นครนายก - ลำลูกกา -รามอินทรา - มีนบุรี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุและ ผู้ป่วยใน)
 • OPD ครั้งละ 700 บาท

 

How to apply Click APPLY NOW to submit your application.

BRF(THAILAND) LIMITED

42/6 Moo 4, Tambol Ongkarak, Amphur Ongkarak, Nakorn Nayok 26120, Thailand

Office Tel. +66 3761-8888

Website: www.brf-global.com


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Company Industry:
  Food and Beverage / Catering
 • Location:
  Nakornnayok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

BRF (THAILAND) LIMITED
Golden Foods Siam was acquired by BRF in January, 2016 and is now BRF Thailand. BRF is one of the world’s largest poultry producers and no. 1 exporter, with more than 80 years of history, more than 100 thousand employees, 48 plants around the world, 14 thousand contract farmers and a portfolio of 2,300 products from frozen and processed meat to ready-to-eat meals. The Thailand operation was established in 1991 and is today, one of Thailand’s largest fully integrated chicken processors. We are a leader in the manufacture of “value added fully cooked chicken products” for the worldwide market. In 2011, with the expansion of our business, we have added to our production capabilities by building a new further processing factory and are now able to manufacturing up to 4,000 metric tons of finished product for export per month. In 2015, we constructed our own state-of-the art feedmill in the province of Lopburi, to become an ever strong integration and self- sufficiency of our company. All machinery in the four production lines of GFS Feedmill is controlled by the latest computer technology. In addition, our dedicated Quality Control Team ensure all raw materials and finished feeds meet the required high standards for our chickens. We supply many world class restaurant chains, supermarkets and food service providers in both retail and industrial bulk packaging. Our experienced and specific market orientated R&D team will help you in your new product development. We value our relationship with each of our customers and work in partnership with them through commercial teams based in the United Kingdom, Holland and Thailand. Learn more about our company at www.brf-global.com