Srithai Daily Foods Co., Ltd.

Job ID: SP-9180 | Location: Samutprakarn, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

Srithai Daily Foods Co., Ltd.

Job ID: SP-9180 | Location: Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand

Production Planning Manager / ผู้จัดการวางแผนการผลิต

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

หน้าที่งาน:

 • จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ ประจำวัน
 • ตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เทียบกับแผนการผลิต
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้า
 • ตรวจสอบยอดการผลิตสินค้าเพื่อเตรียมการจัดส่งให้กับลูกค้า
 • วางแผนการผลิต และติดตามแผนในส่วนของการผลิต
 • ช่วยเหลือ หัวหน้าแผนก สนับสนุน และผลักดันแผนงานที่วางไว้ให้สำเร็จ
 • บันทึกและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการลูกค้า และการวางแผน, การผลิต, การขาย เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของแผนกวางแผนการผลิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในอนาคต
 • แจ้งความคืบหน้าของงานรวมถึงปัญหางานที่เกิดขึ้นรวมทั้งสรุปปัญหาแต่ละแผน เพื่อแจ้งหัวหน้าแผนกทราบเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถส่งเมลล์ใด้ และสามารถใช้โปรแกรม Ms Office , Internet ได้
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ใฝ่รู้และพัฒนาทักษะในการทำงานดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

คุณวิชุดา จูเฉย
บริษัท ศรีไทยฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 171 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

(โรงงาน) 247/1 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย สามบี ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280


โทร. : 02-7096569 แฟกซ์. 027096569
http://www.srithaifood.co.th/

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now