CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED Jobs 30 Jobs

18 March 2019
Job ID: BK-48764
ผู้จัดการฝ่าย Product Development (Meal)

คุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงาน (Job Qualifications)

 • อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท เรียนจบทางด้าน Food Science and Technology
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารปรุงรสสำเร็จ , ข้าวและกับข้าว,ประเภทเส้น เช่น สปาเก็ตตี้ ราเมน อย่างน้อย 10 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดีในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภาพงานต่างๆ เช่น (ISO 9001:2015) ฯลฯ
 • มีทักษะด้านการบริหาร มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจทีมงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ / นอกสถานีที่ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)            

 • บริหารจัดการ วางแผน กำกับดูแล ควบคุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงสินค้าเดิม ร่วมกับ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ , ฝ่ายจัดซื้อ Supplier และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการจำหน่ายสินค้า ให้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ 7- Eleven ตรงตามความต้องการของลุกค้า ตลอดจนดำเนินการทดลองบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้สามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • บริหารจัดการ วางแผน กำกับดูแล ควบคุม บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับสินค้าให้เหมาะสมกับการ Handling ที่ร้าน และความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมวางแผน ทดสอบ เสนอแนวทาง และติดตามการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านอาหารในร้านสาขา ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเตรียมและการจำหน่ายสินค้าและสะดวกต่อฝ่ายปฏิบัติการ
 • ให้คำปรึกษา กำกับดูแล ติดตามผลตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าใหม่เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณประจำปี ของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้สนใจ สามารถส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครมาได้ที่
apply now หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ที่อยู่ด้านล่าง
ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารสิวะดล ชั้น 5 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 


Job Details:

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มานานกว่า 20 ปี วันนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “7-Eleven ร้านอิ่มสะดวก” มีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า 10,000 ร้านให้บริการลูกค้า 7 ล้านคนต่อวัน ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและสนใจในกิจการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

 

Is this your company? Claim it now!