งาน ใน ปทุมธานี 204 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: PT-5932
Project Engineer

รายละเอียดของงาน:

 • รับข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขายเพื่อออกแบบและวางแผนการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
 • ออกแบบหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอ
 • ประเมินราคต้นทุนเครื่องจักร
 • วางแผนและควบคุมโครงการงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • ออกแบบ3มิติสำหรับทำแบบ2มิติเพื่อใช้ในการผลิต
 • ติดตามและคำแนะนำปรึกษากับช่างเขียนแบบ  และให้คำปรึกษาทางเทคนิคกับช่างและผู้รับเหมาช่วงในการผลิตชิ้นส่วนและติดตั้งเครื่องจักร
 • ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร 100%ก่อนส่งงาน
 • ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้
 • สรุปและทำรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายส่งผู้บังคับบัญชา
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของบริษัทฯ

สถานที่ปฎิบัติงาน:

 • ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

อัตรา: หลายอัตรา         

เงินเดือน: ตามตกลง/ตามประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย / หญิง  อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและวัสดุที่ใช้ในการผลิตโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ,Solid Word
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและทำโปรแกรม PLC ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ระบบไฟฟ้าควบคุม
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิต ควบควมโครงการฯหรือติดตั้งเครื่องจักรมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับลูกค้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft  word, Excel, Power point
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะในการตัดสินใจ กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

วิธีสมัคร:

 • สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00น.)
 • สมัครผ่าน jobsDB (Click Apply Now)

ติดต่อ:

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัทไชยแมชชีนเนอร์รี่ซัพพลาย จำกัด

38 หมู่ที่15 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02-118-3991-2 ต่อ 15 , 094-449-3235 โทรสาร 02-1180816


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Chai Machinery Supply Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที