Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 May 2020
Job ID: BK-216170
Sales Manager - เครื่องมือแพทย์ (Miltenyi Biotec)/ผู้จัดการขาย - เครื่องมือแพทย์ (Miltenyi Biotec)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
 • บริหารการขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
 • พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
 • เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ เพื่อเสาะหาลูกค้ารวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Miltenyi Biotec/ กลุ่มผลิตภัณฑ์ PI เครื่องมือตรวจหาภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
 • ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ทีมขาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง สัญชาติไทย
 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายเครื่องมือตรวจหาภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานบริการ บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และบริหารงานขาย
Apply Now

Job Details:

WINNERGY MEDICAL CO., LTD.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด และ บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินการด้านการเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชื้อเพลิงและพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ธุรกิจเสริมความงานและสุขภาพ ที่อยู่เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (ซอยสหการประมูล) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2725-0888 ต่อ 135  เว็บไซต์ : http://www.winnergyholding.co.th มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานใน แผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านเลเซอร์ทางการแพทย์ และเวชสำอาง ตำแหน่งดังต่อไปนี้  

Is this your company? Claim it now!