23 July 2019
Job ID: SGK-644
Sales/พนักงานขาย

รายละเอียดของงาน

    - ขายผลิตภัณฑ์ของเราให้สู่ตลาดท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงแบรนด์ให้ยี่ห้อเรา

    - รักษาการค้าขายของลูกค้ารายเก่า บุกเบิกค้นหาลูกค้ารายใหม่

คุณสมบัติ

  • ผู้ที่มีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์บริโภค  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผลไม้อบแห้งพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำกัดเพศ และสัญชาติ
  • ภาษาไทยเป็นหลัก มีความสามารถด้านภาษาจีนจะพิจารณาพิเศษ
  • มีใจรักงานขาย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างดี
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและอดทน

Job Details:

Manguwang Food Company Limited
Is this your company? Claim it now!