KrungThai Bank PCL Jobs 68 Jobs

17 July 2019
Job ID: BK-110633
Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)/งานบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 •  ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
 •  เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
 •  พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์
 • คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35  ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)
 •  ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 •  มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
 •  สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 •  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การว่าจ้างและเส้นทางความก้าวหน้า

          ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี

  เอกสารประกอบการสมัคร

              1.  ใบสมัคร

              2.   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

              3.   เอกสารการศึกษา

              4.   สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             5.   สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

   

  ติดต่อสอบถาม คุณมาญาวี โทร 02-501-4360-61


  Job Details:
  • Employment Type:
   Contract
  • Career Level:
   Entry Level
  • Required Qualification:
   Degree
  • Job Functions:
  • Company Industry:
   Financial Services
  • Location:
   Bangkok, Thailand
  • Salary:
   Salary negotiable

  KrungThai Bank PCL
  https://www.ktb.co.th/
  ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
  Is this your company? Claim it now!