25 June 2019
Job ID: RAJ-282
Maintenance Engineering/ช่างเครื่องเย็น, ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ทำงาน

อัตรา : 4 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมอุณหภูมิของห้องฟรีสและห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ควบคุมตรวจสอบระบบเครื่องทำความเย็นห้องเก็บสินค้าและห้องฟรีสสินค้าให้มีสภาพที่ปลอดภัย
  • ควบคุมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น
  • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
  • ตรวจเช็คเครื่องจักรตามรายการที่กำหนดในโปรแกรมซ่อมบำรุง-ดูแลแก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ดูแลแก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

Kanchana Fresh Pork Co., Ltd.

143 Moo. 5,T. Pa Kai, A. Pak Tho,  

Ratchaburi, 70140


Job Details:

Kanchana Fresh Pork Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!