Jubilee Enterprise Public Company Limited Jobs 15 Jobs

07 August 2019
Job ID: BK-119387
Sales Area Manager/ผู้จัดการเขต

แผนก: การขาย

รายงานต่อ: ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :-

 • เพื่อรองรับการเติบโตของสาขา และรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความควบคุมดูแล
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดจากพนักงานและสร้างแรงกระตุ้นในการผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบสต็อคสินค้าในสาขา รวมทั้งงานระบบและเอกสารการขาย การตลาด การบัญชี ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ
 • กำหนดและควบคุมสินค้าในสต็อกให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
 • ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดและนโยบายของบริษัท
 • ดูแลตรวจสอบสินค้า การจัดเรียงสินค้าและความเรียบร้อยของเคาเตอร์ตามที่บริษัทกำหนด
 • สร้างแผนส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเฉพาะเพื่อช่วยผลักดันและแก้ปัญหายอดขายในสาขาที่มีปัญหา
 • ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง การเปิด/ปิดเคาเตอร์ โปรโมชั่นสินค้าใหม่ เป็นต้น
 • ควบคุมดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและลูกค้า
 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่แผนก/ฝ่ายในพื้นที่ภายใต้การดูแล
 • ทำหน้าที่สรรหาพนักงานฝ่ายขาย / แผนงานอบรมการขาย

คุณสมบัติ :-

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 33 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน Retail Sales / FMCG จได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการจัดการและคุมมาตราฐานการดำเนินงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ กระตือรือล้น มีมนุษยสัมพันธ์, บุคคลิกภาพดีและรักความท้าทาย
 • ทัศนะคติบวกและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี สร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้แก่ทีมงานได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office, Word, Excel , PowerPoint เป็นต้น
 • มียานพาหนะส่วนตัว

พื้นที่ปฏิบัติงาน : ประจำภาคอีสาน/ภาคกลาง

 

Interested applicants, please email your resume in English with a recent photo and expected salary via "Apply Now" 

Jubilee Enterprise Public Company Limited  179 Bangkok City Tower, 10th Floor, South-Sathorn Rd., Thungmahamek,Sathorn, Bangkok 10120 Office. +66 (0) 2-625 1188 Website : www.jubileediamond.co.th  

 Only short-listed candidate will be notified for further process

 


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Gratuity
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Jubilee Enterprise Public Company Limited
https://www.jubileediamond.co.th/
J ubilee Enterprise Public Company Limited is the leading diamond retailing in Thailand with the highest number of retail outlet and is the only diamond retailing company that listed as public company. The company is leading the marketing in many aspects such as product design, retail atmosphere design, diamond’s quality and product innovation. With the largest customer base and highest number of outlets, the company is aggressively expand the scope of operation and is seeking new generation people with fresh perspective to join the company. Jubilee is aiming to be the leading brand in jewelry and luxury product market and want to work with the people who have same level of ambition and goal. More detail about Jubilee can be acquired at www.jubileediamond.co.th

Is this your company? Claim it now!