Interlink Communication Public Company Limited Jobs 12 Jobs

09 August 2019
Job ID: BK-120319
Senior Administration Officer/เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน และประสานงานบุคคล อาวุโส

1.ดูแลความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ภายในบริษัท และพื้นที่จอดรถ ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ และดูแล ตรวจสอบ การทำงานของ Sub Contracts ได้แก่ งานแม่บ้าน และ รปภ.ให้ทำงานได้เรียบร้อย

2.พัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และพัฒนาสื่อต่างๆเพื่อสื่อสารเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน กับพนักงาน  เช่น จัดทำสื่อ ป้าย PR. ติดตามจุดต่างๆ ภายในบริษัท

3.ประสานงาน และ ดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน และการจัดเลี้ยงในกิจกรรมพนักงาน  รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมพนักงาน ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ

4.ดูแลสวัสดิการน้ำดื่ม , สวัสดิการยูนิฟอร์ม 

 

 

 

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

มีประสบการณ์ดูแลการทำงาน Sub Contracts  แม่บ้าน และ รปภ

มีความคิดสร้างสรรค์ และความละเอียดในงานดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการร้องเรียน ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพนักงานและการจัดเลี้ยง

มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน


Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Travel allowance
  • Medical insurance
  • Life insurance

Interlink Communication Public Company Limited
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่อินเตอร์ลิ้งค์เป็นบริษัทแรกที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นและมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ สายสัญญาณ ส่งผลให้ในปัจจุบัน... "อินเตอร์ลิ้งค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรภายใต้คอนเซ็ป "อินเตอร์ลิ้งค์ ครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณ"เป้าหมายธุรกิจ ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจข่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมผู้นำในโครงการ Fiber Optic และบุกเบิกธุรกิจ FTTXผู้นำงานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable: HV & Fiber Optic)บุกเบิกธุรกิจ Underground Cable, Substation และ Transmission Lineเตรียมการบุกเบิกธุรกิจ EnergySubsidiary Company INTERLINK HOLDING COMPANY LIMITEDINTERLINK TELECOM COMPANY LIMITEDINTERLINK ENERGY LIMITEDBranch สาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)สาขาหาดใหญ่ (ภาคใต้)สาขาขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Is this your company? Claim it now!