Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 October 2019
Job ID: BK-144008
Graphic Designer

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ขององค์กร ตามนโยบายที่รับจากทางบริษัท
 • ออกแบบสื่อโฆษณา Online ตามนโยบายที่รับจากทางบริษัท
 • ออกแบบ Banner ,  Promotion
 • หาข้อมูล Update Website ของบริษัททุกวัน
 • ดีไซน์และทำภาพประกอบเพื่อให้ ทีมงาน ลงในเว็บไซต์บริษัท
 • Upload File VDO , ตัดต่อ VDO เบื้องต้นจากโปรแกรมพื้นฐาน
 • บริหารเวลาในการทำงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.00

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง , เพศชาย  อายุ 23  ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านGraphic Designer มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าใจการทำงานเป็นหมู่คณะ
 • รักการเรียนรู้  และยอมรับสิ่งใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator, photoshop
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน

Resume : Apply Now เบอร์โทรศัพท์ 02-2587771 ต่อ 15

Apply Now

Job Details:

INCLUSIVE GLOBAL EDUCATION (THAILAND) CO., LTD.
iGET คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศไทย-จีน ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดหาทุนการศึกษา ในระดับ ตรี โท เอก พร้อมร่วมหาทางออกให้ผู้รับคำปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาแบบจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปต่อมาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยใจบริการ เริ่มตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากที่เรียนจบ อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเข้มข้น เสริมความมั่นใจ เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจริงอีกด้วย

Is this your company? Claim it now!