06 August 2019
Job ID: AY-2044
Sales Coordinator/ ผู้ประสานงานส่วนงานขาย (๑ ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๒-๒๘ ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, เขียน, อ่าน) โดยมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
 • มีามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี หากเคยผ่านงาน Sales หรือ Production planning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการควบคุมสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะการจัดการและควบคุมกำหนดการส่งงานให้เป็นไปตามวันที่ลูกค้าร้องขอ
 • ประสานงานและสนับสนุนงานด้านความต้องการของลูกค้า
 • เงินเดือน 17,000 – 20,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าตำแหน่ง 1,200 บาทต่อเดือน
 • ค่าภาษาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน

เรามีค่าตอบแทนและสวัสดิการมากมายที่จะตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานของบริษัทฯ  อาทิเช่น

 • เบี้ยขยันประจำเดือนๆ ละ ๗๐๐-๘๐๐-๙๐๐ บาท
 • เบี้ยขยันประจำปีๆละ ๕,๐๐๐ บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารเดือนละ ๘๐๐ บาท
 • เงินรางวัลประเมินผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เฉลี่ยเดือนละ ๙๖๐ บาท (สูงสุด ๒,๒๐๐ บาท)
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าทำฟัน (พนักงานและครอบครัว) รวมปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร แต่งงาน และเสียชีวิต
 • โบนัสประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี/กิจกรรมสันทนาการ
 • รถบริการรับ-ส่ง(รถบัสปรับอากาศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โรงอาหาร /ข้าวสวยฟรี
 • บริการห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตฟรี ฯลฯ 

ท่านใดสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่:

คุณกุลรพี  รอดภัย แผนกบุคคลและธุรการ 

เบอร์ติดต่อ 035-958804

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1/60 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : (035)958-800  (035)958-804  Fax : (035)330-395


Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Free shuttle bus
 • Life insurance

Hitachi Metals (Thailand) Co., Ltd.
         เราเป็นบริษัทฯ ในเครือ ฮิตาชิเมทัลส์ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และผลิตภัณฑ์จากเหล็กหล่อมายาวนานกว่า 20ปีเรามีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และเพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วอีกทั้งมีความหลากหลายทางธุรกิจ อาทิเช่นการจัดซื้อ/ขายระหว่างประเทศการผลิตที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นต้น          เรามีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานและพร้อม ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!