Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 February 2020
Job ID: BK-186289
Customer Support (BTS Sala Daeng / MRT Silom)

Working Time: 09.30 – 18.30น.

Workplace: อาคารสกุลไทย (BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)

Salary: 20,000 - 40,000 บาท

About Us

                เราคือกลุ่ม FinTech Startup สัญชาติไทย ผู้นำให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปมือถือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันบริษัทเรามีผู้ใช้งานกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ

How Important Is This?

                คุณคือภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการ แนะนำการใช้งานระบบ ให้ความรู้การทำบัญชีและภาษีแก่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

What You’ll Get?

                คุณจะได้เรียนรู้การให้บริการ การใช้งานระบบและความรู้ด้านการทำบัญชี รวมถึงได้รับการฝึกสอนจากผู้ชำนาญเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับงานสายบัญชี จากบริษัทที่ก่อตั้งด้วยฝีมือคนไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม SME ไทย  … Be a part of successful story !!!

About Your Role

 • ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานของลูกค้าบนโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์
 • แนะนำบัญชีและภาษีเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการควรรู้
 • เป็นกระบอกเสียงของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท (แนะนำขั้นตอนและผลิตภัณท์)
 • เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพลักดันการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทย
 • เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้กับ Developer
 • ผลักดันและพัฒนาทีมดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 You’re the One We Want!

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการธุรกิจ หรือโรงแรม สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า ดูแลลูกค้า งานบัญชี หรือเคยทำงานสำนักงานบัญชี ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร อัธยาศัยดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ สนใจการทำงานด้านเทคโนโลยี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์ 
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week

Flowaccount Co., Ltd.
FlowAccount.com คือ Tech Startup ระดับ Pre Series A ของคนไทย ก่อตั้งโดยคนไทยเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชี ออนไลน์ Cloud Accounting แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ระบบของเราช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่นที่ใช้ง่าย เช่นการเปิดใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี บริหารคลังสินค้า จนไปถึงรายงานต่างๆ มี function ที่ครบถ้วนสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น สามารถใช้งานระบบ ได้ผ่าน website, iOS และ android  

Is this your company? Claim it now!