Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 February 2020
Job ID: BK-184008
Exchange Students Program Manager/ผู้จัดการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส
Engenius Co.,Ltd. 

 

บริษัท เอ็นจิเนียส จำกัดประกอบกิจการทาวด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเหล่านี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรและดำเนินการมาแล้วกว่า 40 ปี องค์กรการศึกษาต่างๆดังกล่าวได้ร่วมมือกันประสานนักเรียนงานนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยอุทิศตนและตั้งมั่นในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ  ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อจัดการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันและประเทศที่ร่วมมือต่างๆที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและยังลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นในแต่ละประเทศซึ่งนักเรียนไทยที่เข้าศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกันและอีกหลายๆประเทศในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและสามารถกลับมาศึกษาต่อยังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

Engenius International Short Exchange Program:โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 ถึง 5 สัปดาห์

 • ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  และ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 2 -5 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนตุลาคม และเมษายน ของทุกปีโดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โครงการ Engenius Summer Work & Travel USA

โครงการ Work and Travel เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน

โครงการ Engenius Work and Travel ได้เริ่มต้นจากผู้อำนวยการโครงการ Engenius International ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel กับโครงการ Aspire by ASSE International ในปี 2005 และหลังจากนั้นได้เซ็นสัญญากับทางสปอนเซอร์ในปี 2017 และดำเนินโครงการ Work and Travel ในเมืองไทยปีละ 2 ครั้งคือ ช่วง Spring และช่วง Summer ของทุกปี

โครงการ Au Pair : What is “ Au Pair in USA” ?

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(United Department of States – US DOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็กออแพร์ (Au Pair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริษัทเอ็นจีเนียส อินเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล (U.S. Department of State)

 

Exchange Students Program Manager/ผู้จัดการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส    

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ โรงเรียนและสถาบันต่างๆที่เป็นศูนย์สอบของโครงการ
 • รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จัดทำรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการ
 • ดูแลจัดการการสอบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นและยาว ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนนและแจ้งผลสอบให้แก่ศูนย์สอบและนักเรียน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารและการจัดทำวีซ่าประเภทต่างๆให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
 • ติดตามความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและจัดทำรายงาน
 • จัดทำเอกสารดูแลเอกสารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ติดตามและรับผิดชอบงานทางด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่องานองค์กรและจัดเตรียมเอกสารและประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในและนอกพื้นที่ได้
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน ความคืบหน้าต่างๆแก่ประธานและผู้อำนวยการโครงการ

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30-50 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารและการจัดทำวีซ่าประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การงานด้านซอฟท์แวร์, Web site จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การงานด้านนักเรียนแลกเปลี่ยนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและพัฒนาตนเอง
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความคล่องตัวสูง มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดได้(ในบางครั้งเท่านั้น)
 • อดทนต่อแรงกดดัน ปัจจัยต่างๆได้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและงาน
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Job Functions:
 • Location:
  Pathumwan, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Transportation allowance
 • Travel allowance

Engenius Co.,Ltd.
Is this your company? Claim it now!