Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 August 2020
Job ID: BK-237162
Graphic Designer (Digital Marketing Team)

รายละเอียดงาน

 • สร้างสรรค์งานกราฟิก (ภาพนิ่ง, Motion) เพื่อใช้สำหรับการทำโฆษณาบน Online Platform ต่างๆ (เช่น Facebook, Instagram, Google)
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาด เพื่อวางแผนจัดทำสื่อโฆษณา เลือกใช้ชิ้นงานสื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด และเครื่องมือโฆษณาที่ใช้ประชาสัมพันธ์
 • กำหนดรายละเอียด รูปแบบชิ้นงานที่ต้องการใช้ เนื้อหา วิธีนำเสนอ และควบคุมการผลิตให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ
 • หา Reference หรือทำ Mock up ตัวอย่างของชิ้นงานที่ต้องการ ประกอบการนำเสนอไอเดีย
 • สร้างสรรค์ไอเดียในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของลูกค้า ให้เข้าใจง่าย และเหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละ Online Platform เช่น Facebook, Instagram, Youtube
 • ติดตามเทรนการนำเสนอแบบใหม่ๆ หาไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอสินค้าและบริการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการนำเสนอ การลำดับข้อมูล การลำดับภาพ และสื่อสารออกมาได้อย่างเข้าใจง่าย
 • มีรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ
 • ชอบค้นคว้า ค้นหาไอเดียใหม่ๆ ชอบทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการตลาด 
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟฟิกได้อย่างชำนาญ เช่น Photoshop, illustrator 
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เช่นPremiere pro และ After Effect จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาด การโฆษณา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • หากเคยทำงาน Offline หรือ Online Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Life insurance

D-Point Holding Company Limited
Is this your company? Claim it now!